Gün :23 Ocak 2013

Filmler İçin Arapça Altyazılar

Bağlantı Posted on Updated on

http://subscene.com/

Capture

Reklamlar

Online Basit İngilizce-Arapça Quiz

Bağlantı Posted on Updated on

http://www.funwitharabic.com/quiz.htm

Capture

 

 

 

 

 

 

İngilizce ve Arapça  bilenler için faydalı oluyor açıkçası….

Arapça da Sık Kullanılan Fiiller “6.kısım”

Posted on Updated on

تَعاَمَلَ  birlikte çalışmak, iş yapmak
 
تَراَوَحَ değişmek, değiştirmek
 
تَناَسَبَ …ile uyumlu olmak
 
تَواَصَلَ devam ettirmek, takip etmek
 
تَعارض …ile çatışmak
 
تباَرَكَ mübarek olmak
 
أوْحى önermek, ima etmek
 
أساء zarar vermek, rencide etmek, aşağılamak
 
أضاء aydınlatmak
 
أوْصَى öğüt vermek
 
تعَالى yüceltilmiş olmak
 
توالى yönergeyi takip etmek
 
تَماشَى uyumlu olmak
 
تَلاَقَى buluşmak, bir araya gelmek

 

“Ufak hatırlatma;”
Bu ve devamı gelecek olan listeler Arapça’da sık kullanılan filllerin ilk anlamlarını verir.
Eğer harfi cerler ile sağlanmış 2. veya 3. anlamları ile öğrenilmek istenirse  Arapça sözlüğe başvurulmalıdır.

 

Arapça da Sık Kullanılan Fiiller “5.kısım”

Posted on Updated on

أعْطَى vermek
 
ألْقَى fırlatmak, ulaştırmak
 
أجْرَى idare etmek, yönetmek, yürütmek 
 
أبْدَى göstermek
 
أخْفَى gizlemek, saklamak
 
أرْضَى memnun etmek
 
ألْغَى iptal etmek
 
أضْحَى başlamak, olmak
 
أجْدَى işe yaramak
 
 تَجاوَزَ aşmak, aşırıya kaçmak
 
تَناَوَلَ yemek yemek, …nin üstesinden gelmek, uğraşmak
 
تَساَءَلَ merak etmek
 
تَراَجَعَ geri çekilmek

 

“Ufak hatırlatma;”
Bu ve devamı gelecek olan listeler Arapça’da sık kullanılan filllerin ilk anlamlarını verir.
Eğer harfi cerler ile sağlanmış 2. veya 3. anlamları ile öğrenilmek istenirse  Arapça sözlüğe başvurulmalıdır.

 

Arapça da Sık Kullanılan Filler “4.Kısım”

Posted on Updated on

عانَى acı çekmek

ناَدى  çağırmak

لاقى buluşmak

سافى dengelemek

راعى aldırmak, önemsemek 

عافى iyileşmek

أراد   istemek

أضاف eklemek

أشار göstermek

أصاب acı vermek

أقام ikamet etmek

أعاد tekrarlamak

أجاب cevap vermek

أفاد anlatmak

أثار  kışkırtmak, yetiştirmek

أشاد şükretmek
 
 
“Ufak hatırlatma;”
Bu ve devamı gelecek olan listeler Arapça’da sık kullanılan filllerin ilk anlamlarını verir.
Eğer harfi cerler ile sağlanmış 2. veya 3. anlamları ile öğrenilmek istenirse  Arapça sözlüğe başvurulmalıdır.
 
 

Arapça da Sık Kullanılan Filler “3.kısım”

Posted on Updated on

حاَوَلَ denemek

شاَرَكَ katılmak

طالَبَ talep etmek

تاَبَعَ  izlemek, takip etmek

باَرَكَ   mübarek kılmak

ساَعَدَ yardım etmek

واصَلَ devam etmek

لاحَظَ  farketmek, 

ماَرَسَ pratik yapmak

آمَنَ  inanmak

أخْطأ  yanlış yapmak

أنْشَأَ  kurmak, 

آسَفَ  üzülmek

أوْضَحَ aydınlığa kavuşturmak, açıklamak 

أوْقَفَ  birini göz altına almak

أوْقَعَ  zorlamak
 
 
“Ufak hatırlatma;”
Bu ve devamı gelecek olan listeler Arapça’da sık kullanılan filllerin ilk anlamlarını verir.
Eğer harfi cerler ile sağlanmış 2. veya 3. anlamları ile öğrenilmek istenirse  Arapça sözlüğe başvurulmalıdır.
 
 

Arapça da Sık Kullanılan Fiiller “2.Kısım”

Posted on Updated on

أدَّى  önderlik yapmak

صلَّى namaz kılmak

خلَّى zarardan korumak

سمَّى isim vermek

سَوَّى  yapmak, meydana getirmek

غطَّى kaplamak

حيَّا selamlaşmak

لبَّى  buluşmak, yerine getirmek

ولَّى emanet etmek

أحَبَّ  sevmek

أحَسَّ  hissetmek
 
أهَمَّ  ilgilenmek

أصَرَّ ısrar etmek

أطَلَّ gözden kaçırmak, -e nazır olmak

أقَرَّ onaylamak, imzalamak

أعَدَّ hazırlamak

أتَمَّ tamamlamak
 
 
“Ufak hatırlatma;”
Bu ve devamı gelecek olan listeler Arapça’da sık kullanılan filllerin ilk anlamlarını verir.
Eğer harfi cerler ile sağlanmış 2. veya 3. anlamları ile öğrenilmek istenirse  Arapça sözlüğe başvurulmalıdır.