Arapça da Sık Kullanılan Filler “4.Kısım”

Posted on Updated on

عانَى acı çekmek

ناَدى  çağırmak

لاقى buluşmak

سافى dengelemek

راعى aldırmak, önemsemek 

عافى iyileşmek

أراد   istemek

أضاف eklemek

أشار göstermek

أصاب acı vermek

أقام ikamet etmek

أعاد tekrarlamak

أجاب cevap vermek

أفاد anlatmak

أثار  kışkırtmak, yetiştirmek

أشاد şükretmek
 
 
“Ufak hatırlatma;”
Bu ve devamı gelecek olan listeler Arapça’da sık kullanılan filllerin ilk anlamlarını verir.
Eğer harfi cerler ile sağlanmış 2. veya 3. anlamları ile öğrenilmek istenirse  Arapça sözlüğe başvurulmalıdır.
 
 
Reklamlar