yaygın fiiller

Arapça da Sık Kullanılan Fiiller “6.kısım”

Posted on Updated on

تَعاَمَلَ  birlikte çalışmak, iş yapmak
 
تَراَوَحَ değişmek, değiştirmek
 
تَناَسَبَ …ile uyumlu olmak
 
تَواَصَلَ devam ettirmek, takip etmek
 
تَعارض …ile çatışmak
 
تباَرَكَ mübarek olmak
 
أوْحى önermek, ima etmek
 
أساء zarar vermek, rencide etmek, aşağılamak
 
أضاء aydınlatmak
 
أوْصَى öğüt vermek
 
تعَالى yüceltilmiş olmak
 
توالى yönergeyi takip etmek
 
تَماشَى uyumlu olmak
 
تَلاَقَى buluşmak, bir araya gelmek

 

“Ufak hatırlatma;”
Bu ve devamı gelecek olan listeler Arapça’da sık kullanılan filllerin ilk anlamlarını verir.
Eğer harfi cerler ile sağlanmış 2. veya 3. anlamları ile öğrenilmek istenirse  Arapça sözlüğe başvurulmalıdır.

 

Reklamlar

Arapça da Sık Kullanılan Filler “3.kısım”

Posted on Updated on

حاَوَلَ denemek

شاَرَكَ katılmak

طالَبَ talep etmek

تاَبَعَ  izlemek, takip etmek

باَرَكَ   mübarek kılmak

ساَعَدَ yardım etmek

واصَلَ devam etmek

لاحَظَ  farketmek, 

ماَرَسَ pratik yapmak

آمَنَ  inanmak

أخْطأ  yanlış yapmak

أنْشَأَ  kurmak, 

آسَفَ  üzülmek

أوْضَحَ aydınlığa kavuşturmak, açıklamak 

أوْقَفَ  birini göz altına almak

أوْقَعَ  zorlamak
 
 
“Ufak hatırlatma;”
Bu ve devamı gelecek olan listeler Arapça’da sık kullanılan filllerin ilk anlamlarını verir.
Eğer harfi cerler ile sağlanmış 2. veya 3. anlamları ile öğrenilmek istenirse  Arapça sözlüğe başvurulmalıdır.